Thursday, June 27, 2019

आणीबाणीची वेळआ।ज।ची।वा।त्र।टि।का
-------------------------------
आणीबाणीची वेळ
नको त्याच्या, नको तिथे,
उठता बसता पाणी आहे.
याच्यापेक्षा वेगळी,
अजून कसली आणीबाणी आहे?
आणीबाणीच्या आठवणींचे
सोयीसोयीने पारायण आहे !
जो खऱ्यावर प्रकाश टाकील,
तो कळीचा नारायण आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-6990
दैनिक झुंजार नेता
27जून2019
-----------------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले 
--------------------------------
suryakantdolase.blogspot.com
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://www.facebook.com/suryakant.dolase

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...