Thursday, July 4, 2019

मोबाईल दूतआजची वात्रटिका
-----------------------------------
मोबाईल दूत
तेंव्हा कालिदासाने 'मेघदूत' लिहिले,
आता 'मोबाईलदूत' लिहावे लागेल.
हल्ली जमाना मोबाईल झालाय,
हेसुद्धा आम्हांला पहावे लागेलं.
निरोप-बिरोप देतो कोण ?
इथे मोबाईलसारखा साथी नाही !
ही काही 'मेघदूता'वरची,
आम्ही केलेली मल्लीनाथी नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-5497
दैनिक पुण्यनगरी
4जुलै2019
---------------------------------------
आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले 
--------------------------------
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://suryakantdolase.blogspot.com/

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....