Thursday, July 4, 2019

ग्राहका जागा हो...वात्रटिका
------------------------------------
ग्राहका जागा हो...
भक्त ग्राहक झाले म्हणूनच
इथे धर्म विक्रीला मांडला जातो.
देवांचा बाजार झाल्यानेच
इथे देव देवळात कोंडला जातो.
व्याजावरती व्याज मिळते,
सहीसलामत मुद्दल असते !
दुकानदारांना तोटाच नाही,
गिर्‍हाईकांना कुठे अद्दल असते?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------------
चिमटा-2446
दैनिक पुण्यनगरी
24डिसेँबर2019
---------------------------------------
#आजच्यावात्रटिका
#वात्रटिका
#सूर्यकांतडोळसे
#मल्टीमीडिया_वात्रटिका
#चेंडूचीफुले 
--------------------------------
माझ्या वात्रटिका शेअर करण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज नाही.
वात्रटिका जशी आहे तशी आणि माझ्याच नावासह शेअर करायला,संदर्भासाठी वापरायला हरकत नाही.
खूप जण मोठ्या प्रमाणात शेअर करीत आहेत.इतरांनीही ते करावे अशी अपेक्षा आहे.
सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार.
-सूर्यकांत डोळसे
https://suryakantdolase.blogspot.com/

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....