Friday, November 26, 2021

संविधानाचा भावार्थ...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
------------------------

संविधानाचा भावार्थ

संविधान भजले पाहिजे,
संविधान गाजले पाहिजे.
संविधान पुजता पुजता,
संविधान रुजले पाहिजे.

हक्काएवढेच कर्तव्यालाही,
वेळोवेळी जागले पाहिजे.
संविधानाला धन्य वाटेल,
असेच आपण वागले पाहिजे.

सविधान म्हणजे व्रत आहे,
संविधान म्हणजे राष्ट्रपंथ आहे !
भारतीयत्व हा राष्ट्रधर्म,
संविधान म्हणजे राष्ट्रग्रंथ आहे!!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------
फेरफटका-7769
दैनिक झुंजार नेता
26नोव्हेंबर 2021

 

No comments:

ऐतिहासिक विकृती...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका ----------------------- ऐतिहासिक विकृती एकीकडे खोट्या इतिहासाशी, खऱ्या इतिहासाचे लढणे चालू आहे. दुसरीकडे विकृत इतिहासाच्या, व...