Wednesday, August 18, 2021

भक्ती दर्शन...मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
--------------------------

भक्ती दर्शन

कुणी असतात मवाळ,
कुणी अगदी सक्त असतात.
कुणी आंधळे,कुणी डोळस,
भक्त मात्र भक्त असतात.

कुणाची भक्ती निर्गुण निराकार,
कुणाची सगुण-साकार आहे.
पुतळे,मंदीरे आणि मुर्त्या,
हा त्यातलाच तर प्रकार आहे.

आंधळया आणि कट्टर भक्तांना,
भक्ती दर्शनाचा मोठा चेव येतो!
भक्तांच्या देवभोळेपणामुळे,
सामान्य माणसाचाही देव होतो !

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
--------------------------
फेरफटका-7678
दैनिक झुंजार नेता
18ऑगस्ट 2021

 

No comments:

बिहार पॅटर्न .... मराठी वात्रटिका

  आजची वात्रटिका --------------------- बिहार पॅटर्न जसे कर्म तसे फळ, हे लगेच प्रत्यक्षात आले. महाराष्ट्रात जे कमावले, ते बिहारमध्ये गमावले ग...