Saturday, February 1, 2020

सुपर ओव्हर

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
सुपर ओव्हर
आजकाल जरा जास्तच,
ट्वेन्टी-ट्वेन्टी चा फिव्हर आहे.
टाय-टाय फिश करण्यासाठी,
सतत 'सुपर ओव्हर' आहे.
क्रिकेट आणि वेळेचे,
अपव्यय टाळले पाहिजेत !
टाईमपास करण्यापेक्षा,
'सुपर ओव्हर' च खेळले पाहिजेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5699
दैनिक पुण्यनगरी
1फेब्रुवारी 2020

No comments:

टेक केअर