Sunday, February 9, 2020

बदलती 'राज' मुद्रा

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
बदलती 'राज' मुद्रा
कालची 'राज-मुद्रा'आगळी होती,
आजची 'राजमुद्रा' आगळी आहे.
कालची घुसखोरी वेगळी होती,
आजची घुसखोरी वेगळी आहे.
काल उठवलेले रान वेगळे होते,
आज वेगळे रान उठवत आहेत !
काळ काढलेल्या ब्ल्यू प्रिंट,
आता कुठे आठवत आहेत ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5710
दैनिक पुण्यनगरी
9फेब्रुवारी 2020

No comments: