Tuesday, February 4, 2020

महापुरुषांची दुर्दशा

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
महापुरुषांची दुर्दशा
महापुरुषांच्या नावावर
आपापले दुकान थाटले गेले.
जाती आणि धर्मामध्ये,
सर्व महापुरुष वाटले गेले.
कधीही होवू नये अशी,
महापुरुषांची दुर्दशा झाली आहे !
आज फक्त जात आणि धर्मच,
महापुरुषांचा वाली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7197
दैनिक झुंजार नेता
4फेब्रुवारी2020

No comments:

कोरोना तह