Thursday, February 13, 2020

हातचलाखी

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
हातचलाखी
दगडाला दगड,
तलवारीला तलवार,
ते बोलतात रेटून.
दगड आणि तलवारीला
हात आणतात कुठून?
रिकाम्या हातांसाठी,
उदयोग सोडून हे धंदे असतात !
नेहमी त्यांच्या बंदूकीला,
दुसऱ्यांचेच खांदे असतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5714
दैनिक पुण्यनगरी
13फेब्रुवारी 2020

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट