Saturday, February 8, 2020

पचनक्रिया

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
पचनक्रिया
तेच पटवून देतात,
राजकारणात
काहीही अशक्य नसते.
तत्वहीन तडजोडीनंतर,
हेच टाळीचे वाक्य असते.
जश्या भूमिका बदलतात,
तसे तत्वज्ञान रचले जात असते!
दुसऱ्याकडे बोट दाखविले की,
स्वत:चेही पचले जात असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5709
दैनिक पुण्यनगरी
8फेब्रुवारी 2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....