Monday, February 17, 2020

जाहीर आवाहन

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
जाहीर आवाहन
तिघे तिघे बसले सत्तेवर,
चौथ्याचा सत्तेवर डोळा आहे.
पाडापाडीच्या आव्हानाने,
आमच्याच पोटात गोळा आहे.
आव्हान-प्रतिआव्हानासाठी,
नवे नवे कारण शोधू नका !
सगळे मिळून सत्तेत बसा,
पण मध्यावधी मात्र लादू नका !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5718
दैनिक पुण्यनगरी
17फेब्रुवारी 2020

No comments:

टेक केअर