Monday, February 24, 2020

मायाजाल

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
मायाजाल
विरोधक आणि समर्थकांना वाटते,
आपणच खरे खंदे आहोत.
तरी त्यांना ठाऊक असते,
जेवढे खंदे तेवढेच अंधे आहोत.
एकमेकांचे रहस्य असे,
बेमालूमपणे झाकले जाते !
द्वेषाबरोबर प्रेमाचेही मायाजाल,
आजूबाजूला टाकले जाते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7217
दैनिक झुंजार नेता
24फेब्रुवारी2020
----------------------------------------
चिमटा-5726
दैनिक पुण्यनगरी
24फेब्रुवारी 2020

No comments:

टेक केअर