Thursday, February 27, 2020

पाठराखण

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
पाठराखण
कुठे बांगड्या खणखणू लागल्या,
कुठे किडे वळवळू लागले.
राजकीय नेत्यांच्या पाठराखणीला,
आता बायका-पोरेही पळू लागले.
कुठे कावकाव,कुठे चिवचिव,
तर कुठे टिवटिव रंगली आहे !
नात्या-नात्यातली रेशीम गाठ,
पहिल्याएवढी कुठे चांगली आहे?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7220
दैनिक झुंजार नेता
27फेब्रुवारी2020

No comments:

नाविलाज