Thursday, February 13, 2020

बुवाबाजी

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
बुवाबाजी
वरून कीर्तन,आतून तमाशा,
असेच वाटायला लागले.
बुवा तिथे बाया,
हेसुद्धा पटायला लागले.
कुणी बुक्का लावतो आहे,
कुणी चंदन लावतो आहे !
नासक्या कांद्यांचा पराक्रम,
साधू-संतांना भोवतो आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7206
दैनिक झुंजार नेता
13फेब्रुवारी2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....