Friday, February 28, 2020

वैज्ञानिक तोटा

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
वैज्ञानिक तोटा
विज्ञानाचा आधार देत,
थापा मारायला लागले.
अंधश्रद्धांचा प्रसार,
विज्ञानाने करायला लागले.
निरक्षरांपेक्षा साक्षरांचाच,
यात सिंहाचा वाटा आहे !
हा केवळ सामाजिक नाही,
तर वैज्ञानिक तोटा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5730
दैनिक पुण्यनगरी
28फेब्रुवारी 2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...