Saturday, February 29, 2020

झिंग झिंग झिंगाट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
झिंग झिंग झिंगाट
यांना दंगवले जात आहे,
त्यांना झिंगवले जात आहे.
कुठली तरी नशा देऊन,
सर्वांना गुंगवले जात आहे.
सर्वत्र झिंग झिंग झिंगाट आहेत,
झिंगलेले बुंग बुंग बुंगाट आहेत !
पोळ्या भाजणारांचे कार्यक्रम,
एकदम चिंग चिंग चिंगाट आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5731
दैनिक पुण्यनगरी
29फेब्रुवारी 2020

No comments:

नाविलाज