Monday, February 10, 2020

व्हॅलेंटाईन सप्ताह

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
व्हॅलेंटाईन सप्ताह
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात,
प्रेमिकांचा राबता असतो.
अखंड प्रेम नामाचा,
फेब्रुवारीत सप्ता असतो.
सप्ताहातील प्रत्येक दिवशी,
वेगवेगळी कृती असते!!
त्या मदनांचेच बाण उपयोगी,
ज्यांच्या नशिबी रती असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5711
दैनिक पुण्यनगरी
10फेब्रुवारी 2020

No comments:

यशाचे मोजमाप