Tuesday, February 11, 2020

काळाचा महिमा

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
काळाचा महिमा
कुणी जागेवरून हटले की,
त्याची जागा मोकळी असते.
क्षेत्र कोणतेही असो,
काही काळ तिथे पोकळी असते.
कुठलीही पोकळी असो,
फार काळ मोकळी रहात नाही !
काळाचा महिमा असा की,
तो कुणाची वाट पहात नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7204
दैनिक झुंजार नेता
11फेब्रुवारी2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....