Friday, February 7, 2020

लॉबिंग

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
लॉबिंग
कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जा,
एकच समस्या उभी आहे.
कुठेही जाऊन बघा,
ज्याची त्याची लॉबी आहे.
जिथे लॉबी आहे,
तिथे लॉबिंग रुजलेली असते !
तुम्हांला एकटे पाडले जाते,
जिथे लॉबिंग माजलेली असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7200
दैनिक झुंजार नेता
7फेब्रुवारी2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....