Sunday, February 9, 2020

ऑनलाईन भक्ती

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
ऑनलाईन भक्ती
ज्यांच्याकडे पैसा-पाणी,
त्यांच्यासाठी फाईन झाले.
माणसांबरोबर देवही,
हल्ली ऑनलाईन झाले.
जशी ऑनलाईन दर्शन बुकींग,
तशी ऑनलाईन देवपूजा आहे !
ऑनलाईन प्रसादातही,
एक वेगळीच मजा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7202
दैनिक झुंजार नेता
9फेब्रुवारी2020

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट