Tuesday, February 25, 2020

बोबडे बोल

आजची वात्रटिका
-----------------------
बोबडे बोल
माय मराठीची लक्तरे
पुन्हा पुन्हा लोंबू नका.
मराठी वाचवायची तर
इंग्लिश स्कूलमध्ये कोंबू नका.
तुम्हाला तरी माहिती आहे का
तिथे नेमके काय आहे?
माय मराठीच्या नरडीला
आवळलेला टाय आहे.
माय मराठीचा अभिमान बाळगताना
इंग्रजी आंटीचा द्वेष नाही!
पुन्हा आरडाओरडा करू नका,
मराठी संस्कृती शेष नाही!!
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
------------------------
चिमटा-4656
दैनिक पुण्यनगरी
27फेब्रुवारी 2017

No comments:

ब्लॅक मेल

आजची वात्रटिका ---------------------- ब्लॅक मेल तुम्ही पास असूनसुद्धा, तुम्हांला फेल केले जाते. तुमचा विक पॉइंट शोधून, तुम्हांला ब्लॅक मेल क...