Monday, February 17, 2020

थाळी फेक

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
थाळी फेक
शिव भोजन थाळीनंतर,
दीनदयाळ थाळी आहे.
धक्क्यावर धक्के बसायची,
तुमची आमची पाळी आहे.
त्यांचा आणि यांचासुद्धा,
हेतुही जवळ जवळ एक आहे !
जी चाललीय स्पर्धा,
तिचे नाव 'थाळी-फेक' आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7210
दैनिक झुंजार नेता
17फेब्रुवारी2020

No comments:

टेक केअर