Friday, February 21, 2020

फॅशन शो

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
फॅशन शो
आजच्या तरुणाईची फॅशन,
नेमकी सांगू कशी आहे?
त्यांचे कपडे म्हणजे,
जणू काही एसी आहे.
हवा येण्या-जाण्याचा,
बंदोबस्त अगदी चोख आहे.
फाटक्या जीन्स पँटीना,
नको नको तिथे भोक आहे.
आजकालचे तरुण-तरुणी,
नव्या फॅशनचे वेडे आहेत !
अजून अंगावर कपडे आहेत,
हे उपकार काय थोडे आहेत ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7214
दैनिक झुंजार नेता
21फेब्रुवारी2020

No comments:

वडाची साल.. ...