Thursday, February 6, 2020

नामी उपाय

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
नामी उपाय
याचे बघून त्याला,
त्याचे बघून याला चेव आहे.
सरकारनियुक्त पदाधिकाऱ्याच्या,
राजीनाम्यांचे पेव आहे.
काल भोगलेल्या पदाची
आता कुठे हमी आहे ?
हकालपट्टीपेक्षा राजीनामा देणे,
हा उपायच नामी आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7199
दैनिक झुंजार नेता
6फेब्रुवारी2020

No comments:

यशाचे मोजमाप