Wednesday, February 12, 2020

'आप' बिती

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
'आप' बिती
राष्ट्रवादापेक्षा विकासाचीच
दिल्लीमध्ये ख्याती आहे.
हात मोडला,गळ्यात पडला,
ही तर 'आप बिती'आहे.
जे दिल्लीत झाले,
ते गल्लीतही होऊ शकेल !
पण अहंकार बाजूला ठेवून,
एकत्र कोण येऊ शकेल ?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7205
दैनिक झुंजार नेता
12फेब्रुवारी 2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....