Tuesday, February 4, 2020

वाचाळांची जुगलबंदी

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
वाचाळांची जुगलबंदी
वाचाळ आणि महावाचाळ
यांची जणू जुगलबंदी आहे.
तिथे तिथे जीभ टाळ्याला,
जिथे जिथे संधी आहे.
कुणी माप काढतो आहे,
कुणी बाप काढतो आहे !
एकमेकांचे बघून वाचाळांचा,
प्रतापावर प्रताप वाढतो आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5705
दैनिक पुण्यनगरी
4फेब्रुवारी 2020

No comments:

शेतकऱ्यांची लढाई

आजची वात्रटिका ----------------------- शेतकऱ्यांची लढाई आम्हीच शेकऱ्यांचे पाठीराखे, केवळ बढायावर बढाया आहेत. अनेक आघाड्यांवरती, शेतकऱ्यांच्...