Monday, February 24, 2020

बायकोचा थरथराट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
बायकोचा थरथराट
तुलाही एक कप भर,
मलाही एक कप भर.
रामप्रहरीच बायकोला म्हटले,
चल पटकन तिर्थ कर.
आम्ही चहाला तीर्थ म्हणतो,
बायको मला चहा देऊ लागली.
शुगर वाढल्यासारखी,
बायकोला थरथरी येऊ लागली.
चहाटळपणाने मी म्हणालो,
तिथले दृष्टांत इथे देत जावू नको !
कुणाच्या किर्तनातली कॉमेडी,
एवढी मनावर घेत जाऊ नको !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5726
दैनिक पुण्यनगरी
24फेब्रुवारी 2020

No comments:

नाविलाज