Tuesday, February 18, 2020

धार्मिक थयथयाट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
धार्मिक थयथयाट
धर्मांधाच्या थयथयाटाचा,
अगदी एकच ठेका आहे.
अधूनमधून अफवा पेरतात,
आपल्या धर्माला धोका आहे.
दुसऱ्याचा अधर्म दाखवून,
आपला अधर्म पूजला जातो !
अधर्माचा गाजावाजा झाल्याने,
नेमका अधर्म माजला जातो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5719
दैनिक पुण्यनगरी
18फेब्रुवारी 2020

No comments:

टेक केअर