Sunday, February 23, 2020

कायापालट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
कायापालट
झेंडे,दांडे आणि गोंडे
यांची अदलाबदली आहे.
जुने टाकून,नवे होण्याची,
आयती संधी साधली आहे.
कुणाची मान उंच,
कुणाची मान झुकली आहे!
वर सांगायला मोकळे झाले,
आम्ही कात टाकली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7216
दैनिक झुंजार नेता
23फेब्रुवारी2020

No comments:

टेक केअर