Saturday, February 8, 2020

आलटी-पलटी

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
आलटी-पलटी
कुणाची आलटी, कुणाची पलटी,
कुणाकुणाची तर कल्टी आहे.
तरीही सांगत राहतात,
उलटी भूमिका कशी सुलटी आहे.
त्यांच्या उलट सुलट भूमिकाही,
त्यांना सरळसोट वाटतात !
आपणच फक्त साव आहोत,
बाकीचे त्यांना चोट वाटतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
--------------------------------------
फेरफटका-7201
दैनिक झुंजार नेता
8फेब्रुवारी2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....