Saturday, February 22, 2020

वाचाळांचे ताळतंत्र

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
वाचाळांचे ताळतंत्र
जिकडे बघावे तिकडे
कसल्या तरी आगी आहेत.
वाचाळवीर आणि आगलावे,
त्याच्यात अग्रभागी आहेत.
वाचाळवीरांच्या तोंडाला,
जणू नवे तोंड फुटले आहे !
आंधळ्या पाठीराख्यामुळे
त्यांचे ताळतंत्र सुटले आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269

No comments:

टेक केअर