Thursday, February 20, 2020

मिथ्या समर्थन

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
मिथ्या समर्थन
कुणाचेही मिथ्या समर्थन,
तोंडावर आपटणारे असते.
साप सोडून देऊन,
भुईला धोपटणारे असते.
जिथे कुठे मिथ्या समर्थकांची,
झुंडीमागे झुंड असते !
उघड सत्य नाकारणारी झुंड,
वैचारिकदृष्ट्या षंढ असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5721
दैनिक पुण्यनगरी
20फेब्रुवारी 2020

No comments:

टेक केअर