Saturday, February 15, 2020

शिवभोजन थाळी

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
शिवभोजन थाळी
झुणक्याच्या हातावर
भाकरीची टाळी आहे.
कालचे आपण म्हणजे,
शिवभोजन थाळी आहे.
आपल्या महाविकासाचे
नातेही खूप समांतर आहे !
फरक एवढाच की,
आज आपले नामांतर आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5716
दैनिक पुण्यनगरी
15फेब्रुवारी 2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...