Wednesday, February 5, 2020

प्रेमाची कसोटी

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
प्रेमाची कसोटी
जनावराला माणूस बनविण्याची,
खऱ्या प्रेमामध्ये जादू आहे.
माणसाला जे जनावर बनविते,
ते प्रेम विकृत आणि अधू आहे.
मी तुझ्यावर प्रेम करतो,
तू माझ्यावर प्रेम कर,
असे कुणाला छळू-बिळू नका.
नकारही स्विकारायला शिका,
कुणाला जाळू-बिळू नका.
खरे प्रेम जाळायला नाही,
प्रेम जळायला शिकवित असते !
जाच आणि आच पचवित
प्रेम पोळायला शिकवित असते !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7198
दैनिक झुंजार नेता
5फेब्रुवारी2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....