Wednesday, February 19, 2020

ऑफिसियल 'विक'नेस

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
ऑफिसियल 'विक'नेस
ज्यांना कामाची आवड,
त्यांना वेळेचा तुटवडा आहे
दुसरीकडे आनंदी आनंद,
कारण काय तर,
पाच दिवसांचा आठवडा आहे.
सरकारी आठवड्याचे दिवस,
असे दिवसेंदिवस घटू लागले !
पाच दिवसांचाच आठवडा हवा,
साडेपाचवाल्यांनाही वाटू लागले !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7212
दैनिक झुंजार नेता
19फेब्रुवारी2020

No comments: