Friday, February 14, 2020

सरकारी 'पंच'वडा

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
सरकारी 'पंच'वडा
आठवड्याला सप्ताह म्हटले,
सप्ताहाला आठवडा म्हटले गेले.
आठवडा पाच दिवसांचा झाल्याने,
आंनदाचे तुफान उठले गेले.
आधीच उल्हास असून,
त्यात हा फाल्गुन मास आहे !
बचत आणि कार्यक्षमता वाढीची,
सरकारला नव्याने आस आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7207
दैनिक झुंजार नेता
14फेब्रुवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...