Tuesday, February 25, 2020

झुंडशाही

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
झुंडशाही
ज्याच्या त्याच्या खांद्यावर,
झुंडशाहीचा झेंडा आहे.
आपल्याच पायावरती,
आपल्या हाताने धोंडा आहे.
एकदा झुंडशाही भिनली की,
विचारांचा अविचार होऊन जातो !
अर्थाचा अनर्थ घडवून,
सोयीनुसार प्रचार केला जातो !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5727
दैनिक पुण्यनगरी
25फेब्रुवारी 2020

No comments:

ब्लॅक मेल

आजची वात्रटिका ---------------------- ब्लॅक मेल तुम्ही पास असूनसुद्धा, तुम्हांला फेल केले जाते. तुमचा विक पॉइंट शोधून, तुम्हांला ब्लॅक मेल क...