Tuesday, February 4, 2020

निष्ठेचा सिद्धांत

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
निष्ठेचा सिद्धांत
एखादं दुसऱ्या दर्शनाने
देव काही वृध्द होत नाही.
पुन्हा पुन्हा दाखविल्याशिवाय
निष्ठा सिद्ध होत नाही.
संधी मिळेल तिथे
निष्ठादर्शनाची खाज असते !
आपली निष्ठा दाखविताना,
कुठे कुणाला लाज असते?
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7196
दैनिक झुंजार नेता
3फेब्रुवारी2020

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....