Saturday, February 1, 2020

चायना माल

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
चायना माल
कोरोना व्हायरसची
मोठ्या वेगाने वाटचाल आहे.
आता खात्री पटू लागली,
हा तर 'चायना माल' आहे.
एकदा 'चायना माल' म्हटले की,
त्याची वॉरंटी ना गॅरंटी आहे !
आपलीच लाल करताना,
चीनसाठीही धोक्याची घंटी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7194
दैनिक झुंजार नेता
1फेब्रुवारी2020

No comments:

रिटर्न गिफ़्ट