Thursday, November 24, 2022

पिल्लू... मराठी वात्रटिका

आजची वात्रटिका
-----------------------

पिल्लू

आपल्याला हवे ते पिल्लू,
जसे पाहिजे तसे सोडले जाते.
आपण सोडलेले पिल्लू,
जसे पाहिजे तसे उडले जाते.

पिल्लू बनवते उल्लू,
डावच तसा टाकला जातो !
उडत्या पाखराचे पंख मोजणाराही,
पंख मोजून मोजून थकला जातो!!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-8104
दैनिक झुंजार नेता
24नोव्हेंबर2022

 

No comments:

daily vatratika..25sept2023