Monday, December 30, 2019

भूत विद्या

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
भूत विद्या
समाज पुरोगामी होतोय,
हा आपला मोठा भ्रम आहे.
बनारस विद्यापीठात म्हणे,
भूत-विद्येचा अभ्यासक्रम आहे.
तंत्रविद्या आहे,मंत्रविद्या आहे,
सोबतच जारण-मारण आहे !
जणू काळ्या जादूपुढे,
आपला विवेकवाद तारण आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7163
दैनिक झुंजार नेता
30डिसेंबर2019

No comments:

कोरोना युग