Tuesday, December 31, 2019

मंत्रिमंडळ दर्शन

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
मंत्रिमंडळ दर्शन
सोयरे आहेत;धायरे आहेत,
पाहूणे आणि रावळे आहेत.
हाताची घडी,तोंडावर बोट,
बावचळलेले मावळे आहेत.
लोकशाहीच्या फटीत,
घराणेशाहीची मेख आहे.
गजब-अजब सरकारमध्ये,
बापासोबत लेक आहे.
विक्रमावर विक्रम,
सोबत विक्रमादित्य आहेत !
परंपरेप्रमाणे विरोधकांचे आरोप,
शत प्रतिशत सत्य आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5672
दैनिक पुण्यनगरी
31डिसेंबर 2019

No comments:

कोरोना युग