Sunday, December 22, 2019

शिवभोजन

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
शिवभोजन
भाकरीच्या हातावर
झुणक्याची टाळी आहे.
फक्त दहा रुपयात,
शिवभोजन थाळी आहे.
शिवभोजन थाळीचे मूळ,
झुणका आणि भाकर आहे !
भरल्या पोटी सेनेकडून
आश्वासन पूर्तीचा ढेकर आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7155
दैनिक झुंजार नेता
22डिसेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...