Friday, December 27, 2019

मालिकांची 'डब' घाई

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
मालिकांची 'डब' घाई
माझ्या नवऱ्याच्या बायकोनंतर,
माझ्या बायकोचा नवरा निघू शकते.
चॅनलवालेही परीक्षा बघत आहेत,
प्रेक्षक मंडळी काय काय बघू शकते?
रहस्यमय मालिकांपेक्षाही
कौटुंबिक मालिकाच हॉरर आहेत !
जणू हिंदी चॅनल वाल्यांचे,
मराठी चॅनलवाले मिरर आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5668
दैनिक पुण्यनगरी
27डिसेंबर 2019

No comments:

कोरोना तह