Monday, December 30, 2019

महासत्तेची वाटचाल

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
महासत्तेची वाटचाल
देश महासत्ता होणार होता?
आमची काही भुणभुण नाही.
दोन हजार वीस साल आले;
पण त्याची काही कुणकुण नाही.
देश महासत्ता नक्की होईल,
आज महा मात्र सत्ता झाली आहे !
तुम्ही आम्ही पुन्हा निर्धार करू,
ती वेळ आज आत्ता आली आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5671
दैनिक पुण्यनगरी
30डिसेंबर 2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...