Wednesday, December 25, 2019

हजामत

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
हजामत
टीकाकारांच्या नकारात्मकतेची
नकारात्मक नक्कल आहे.
नेतृत्त्वावर टीका करणाराचे,
सैनिकांकडून टक्कल आहे.
त्यांच्यात आणि यांच्यात
फरक कुठे फारसा आहे?
निदान सैनिकांना तरी,
प्रबोधनाचा 'मार्मिक' वारसा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5666
दैनिक पुण्यनगरी
25डिसेंबर 2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....