Tuesday, December 17, 2019

लक्की ड्रॉ

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
लक्की ड्रॉ
ज्यांची गेली संधी,
ते कावरे बावरे झाले,
गोंधळल्या बायका,
खूश त्यांचे नवरे झाले.
आरक्षणाचे ड्रॉ,
खरोखरच लक्की आहेत !
बायकोच्या जागी नवरोबा,
अगदी नक्की आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7150
दैनिक झुंजार नेता
17डिसेंबर2019

No comments:

कोरोना युग