Sunday, December 29, 2019

वर्षावरची 'वॉल' पेंटींग

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
वर्षावरची 'वॉल' पेंटींग
'वर्षा' वरच्या पोरखेळाने,
धोक्याची घंटी वाजायला लागली.
आपल्यावरच्या कॉमेंट्स वाचून,
भिंतही लाजायला लागली.
टीका-टिप्पणी जरूर व्हावी,
त्यात खेद किंवा खंत नाही !
पण वर्षा बंगल्याची भिंत म्हणजे,
सुलभ शौचालयाची भिंत नाही!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5670
दैनिक पुण्यनगरी
29डिसेंबर 2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....