Thursday, December 26, 2019

लोक निरपेक्षता

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
लोक निरपेक्षता
लोकशाहीत कुणावाचून कुणाचे,
कधी काहीच अडलेले नाही.
पंतप्रधान,मुख्यमंत्री आहेत की नाही?
याचेही कुणाला काही पडलेले नाही.
मग मंत्र्या-संत्र्याची तर,
गणतीही करायला नको वाटते !
मंत्रीमंडळ विस्तार होणार की नाही?
अशी अपेक्षा धरायला नको वाटते!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7159
दैनिक झुंजार नेता
26डिसेंबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...