Friday, December 27, 2019

बॉम्बे मार्केट

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
बॉम्बे मार्केट
गुणिले उलट भागिले,
भागिले उलट गुणिले होऊ लागले.
नव-नवे सत्ता समीकरणे,
रोज रोज उदयाला येऊ लागले.
जशी बनली समीकरणे,
तसे त्यामागचे लॉजिक आहे.
कुणालाही भुरळ पडावी,
अशी त्यांच्या फिगरचे मॅजिक आहे.
कुणाची स्थानिक किंमत वाढली,
कुणाचा हातचा उधार आहे !
गल्ली-बोळातल्या समीकरणांनाही,
बॉम्बे मार्केटचा आधार आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7160
दैनिक झुंजार नेता

No comments:

कोरोना तह